Monday, October 27, 2014

Bertanya Soalan Akhlak untuk Meningkatkan Estim Diri


Mengurus Tingkah Laku Kanak-kanak Menggunakan Hukuman

Al-'Allamah Al-Kasani menjelaskan dalam Badai' as-Sanai':
"Hukuman diberikan pada tindakan jenayah, sedangkan perbuatan anak tidak dapat dianggap sebagai tindakan jenayah."
...

Kanak-kanak berumur bawah 7 tahun tidak mempunyai masalah disiplin, sekalipun mereka menunjukkan tingkah laku nakal. Justeru, tidak ada guru disiplin yang dilantik oleh mana-mana tadika.
.

Sebenarnya, banyak kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak adalah kesalahan teknikal. Perbuatan itu tidak salah, yang salah adalah teknik semasa melakukan perbuatan itu.

[1] Bising tidak salah. Bising ketika cikgu sedang mengajar, itu salah.
[2] Main Games tidak salah. Main games tidak tentu masa, itu salah.
[3] Mengambil barang kawan tidak salah. Mengambil barang kawan tanpa izin sampai bawa balik ke rumah, itu salah.
[4] Kencing tidak salah. Kencing dalam seluar, itu salah.
.

Kesalahan teknikal tidak boleh dihukum.