Friday, May 9, 2014

Prinsip dan Teknik Memberi Ganjaran


Banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak adalah kesalahan teknikal. Perbuatan itu asalnya tidak salah. Tempat, waktu dan keadaan semasa perbuatan itu dilakukan yang salah.
.

Teknik kerja mereka yang tidak betul. Sebagai contoh, bising tidak salah. Bising semasa guru mengajar itu salah. Bermain games tidak salah, bermain tidak tentu masa itu yang salah.

...

Dalam amalan lazim, guru atau ibu bapa sering memberi ganjaran sosial negatif kepada pelajar yang melakukan kesalahan teknikal.

Apabila pelajar nakal melakukan aktiviti nakal, dia dikritik dan dimarah. Apabila dia menunjukkan sikap baik, tidak dipuji.
.

Bagi mendapatkan perhatian guru, maka pelajar seperti itu sengaja mencipta perangai nakal. Dia tahu dengan cara itu, dia akan sering diperhatikan.
...

Peta minda ini dihasilkan oleh seorang peserta bengkel di Kota Bharu, Kelantan pada 3 Mei 2014